Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
14M 5.030 42K

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
48M 36K 123K

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ, Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Ta Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch
10M 10K 64K

Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ, Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Ta Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch

Truyện tranh Ta Nuôi Quỷ Ở  Trấn Ma Ty
18M 4.967 43K

Ta Nuôi Quỷ Ở Trấn Ma Ty

Truyện tranh Bắt Đầu Với Tuyệt Sắc Sư Tôn: Hệ Thống Tổng Cục Phản Cốt
1.675K 1.446 27K

Bắt Đầu Với Tuyệt Sắc Sư Tôn: Hệ Thống Tổng Cục Phản Cốt

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
650K 523 15K

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Tuyệt Thế Cổ Tôn
8.285K 1.401 26K

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
1.084M 486K 193K

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
36M 16K 90K

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Nguyên Tôn
216M 68K 144K

Nguyên Tôn

Truyện tranh Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh
5.562K 2.188 30K Đủ bộ

Bắt Đầu Quật Khởi Từ Làm Lô Đỉnh

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
232M 87K 173K

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Cái Bóng Vạn Năng
23M 8.363 58K

Cái Bóng Vạn Năng

Truyện tranh Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch
4.315K 2.767 34K

Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch

Truyện tranh Bá Vương Sủng Ái Cô Vợ Mù
9.041K 9.904 70K

Bá Vương Sủng Ái Cô Vợ Mù

Truyện tranh Ngạo Thế Đan Thần
1.468K 877 23K

Ngạo Thế Đan Thần

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
12M 4.302 43K

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Truyền Võ
14M 2.972 31K

Truyền Võ

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử
5.108K 1.691 29K

Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử

Truyện tranh Đệ Nhất Danh Sách
28M 12K 84K

Đệ Nhất Danh Sách

Truyện tranh Luân Bàn Thế Giới
10M 3.714 40K

Luân Bàn Thế Giới

Truyện tranh Vô Địch Đốn Ngộ
12M 4.326 49K

Vô Địch Đốn Ngộ

Truyện tranh Ta có thể sửa chữa vạn vật trên dòng thời gian
1.992K 839 19K

Ta có thể sửa chữa vạn vật trên dòng thời gian

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều
14M 13K 66K

Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh, Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều

Truyện tranh Quỷ dị khôi phục: ta có thể hóa thân thành đại yêu
4.283K 1.897 26K

Quỷ dị khôi phục: ta có thể hóa thân thành đại yêu

Truyện tranh Lão Ba Cho Tôi Lựa Một Trong Mười Nữ Thần Để Kết Hôn
1.086K 1.624 17K

Lão Ba Cho Tôi Lựa Một Trong Mười Nữ Thần Để Kết Hôn

Truyện tranh Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau
33M 33K 166K

Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

Truyện tranh Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi
1.419K 810 20K

Con Trai Út Của Bá Tước Là Một Người Chơi

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
29M 7.222 61K

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
56M 79K 205K

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
146M 33K 104K

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Quy Tắc Chuyện Lạ: Bắt Đầu Hóa Thân Đánh Lui Chiến Thần
2.636K 1.786 24K

Quy Tắc Chuyện Lạ: Bắt Đầu Hóa Thân Đánh Lui Chiến Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
166M 36K 122K

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh
300K 208 10K

Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh

Truyện tranh Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính
1.182K 1.158 12K

Một Ngàn Lần Thử Giết Chết Nam Chính

Truyện tranh Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường
18M 7.877 44K

Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường