Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta - Chapter 61

[Cập nhật lúc: 16:28 13/09/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 1
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 2
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 3
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 4
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 5
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 6
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 7
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 8
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 9
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 10
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 11
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 12
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 13
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 14
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 15
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 16
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 17
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 18
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 19
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 20
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 21
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 22
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 23
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 24
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 25
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 26
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 27
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 28
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 29
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 30
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 31
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 32
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 33
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 34
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 35
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 36
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 37
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 38
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 39
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 40
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 41
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 42
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 43
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 44
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 45
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 46
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 47
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 48
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 49
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 50
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 51
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 52
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 53
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 54
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 55
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 56
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 57
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 58
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 59
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 60
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 61
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 62
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 63
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 64
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 65
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 66
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 67
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 68
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 69
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 70
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 71
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 72
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 73
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 74
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 75
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 76
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 77
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 78
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 79
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 80
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 81
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 82
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 83
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 84
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 85
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 86
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 87
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 88
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 89
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 90
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 91
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 92
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 93
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 94
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 95
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 96
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 97
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 98
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 99
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 100
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 101
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 102
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 103
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 104
Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta chap 61 - Trang 105
Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
sủi mất tăm 2800
quậy nát xong phủi đít bỏ đi - đến nơi rông lớn hơn
sakazuki akainu 1400
sakazuki akainu Cấp 4
có ai để ý con báo nó chuyển từ vàng sang trắng ko
lee tuấn anh 2600
lee tuấn anh Cấp 4
sakazuki akainuemo lông bụng nó cha nậu ơi 😃
sakazuki akainu 1400
sakazuki akainu Cấp 4
lee tuấn anhemo
sakazuki akainu 1400
sakazuki akainu Cấp 4
lee tuấn anhtưởng lông nó
F CPC 0
F CPC Cấp 5
emo
B 3700
B Cấp 5
Ad bịp r quay vào 400 linh thạch song giật cái còn 100 đùa nhau ,chả thèm nhận nữa
IV Shiro 3800
IV Shiro Cấp 4
BT còn mất lượt đây
Tán Tu
Tán Tu Cấp 4
Cái ba lô vẽ đeo lên cứ sai sai
Thiên Long Thần Đế 200
Tạc Thiên Bang Bao 200
Sau tối chịch nhầm e gái thì ối emo
God Death 1500
God Death Cấp 4
Tạc Thiên Bang BaoÔng tg mê tag loan luan nên cho ra cái truyện như làyemo
Gọi anh là bố 1300
Tạc Thiên Bang BaoTao còn liên tưởng lúc thk main nó gửi con em cho thk đội trưởng r ntr:)) tác hại khi đọc ntr quá nhìu
Bạch Cô Cô 600
Bạch Cô Cô Cấp 5
Gọi anh là bốcó cx chả dám đâu, đứng trước một thằng có thể lột da sống của ông rồi giết hết cả dòng họ lớn bé của ông. Thì đu con em main có ở truồng thì tk đó nó cũng quéo hết r ko dám làm gì đâuemo
Nwng Vcl 300
Nwng Vcl Cấp 4
Bạch Cô CôThôi đừng tự trấn an bản thân nữa , ntr k chừa 1 ai
Gọi anh là bố 1500
Bạch Cô CôĐã ntr r có thai xog chả nhẻ con em k bảo vệ nó à  nên thẩm ntr nhìu vào sẽ thấy dc tinh túy trog đóemo
Tiềm Long 200
Tiềm Long Cấp 5
Gọi anh là bốđưa vợ m đây t ntr cho :))
Trác Quản gia
cái con tóc vàng xoa con mèo mà tay ko chạm vàoemo
Anh béo đây
Anh béo đây Cấp 4
Ghét con đĩ nhạc linh lồn vãiemo
foxlaw
foxlaw Cấp 5
gặp nhau rồi thật khó lìa xaemo
NTR
NTR Cấp 4
Sau này cưới về lúc đấy  e gái cứ tưởng vợ lại đè ra địt thì chết mẹemo
F
F Cấp 5
NTRKhác nốt ruồi mà :))
Sky Night
Sky Night Cấp 5
NTRemoem gái chắc lại em gái nuôi thôi
Hyouka Takumi
Hyouka Takumi Cấp 5
Chị gái đó yêu anh na9 mong là vậy
Wwwsx
Wwwsx Cấp 5
Hyouka TakumiThằng nam chính thích con tông chủ nguyệt tông mà
Punpun
Punpun Cấp 4
WwwsxSau thành top 1 sv thì cưới bao nhiêu vợ chả đc emo
z hai
z hai Cấp 5
PunpunMain sau này logic nó chán lắm đọc truyện chữ đến 600 chap đéo muốn đọc tiếp luôn lúc đầu thấy cuốn cuốn về sau đọc thua xa tptk luôn
kaito dick
kaito dick Cấp 5
z haitptk là gì vậy bro
Octagram - MDTK
Octagram - MDTK Cấp 5
kaito dickThôn phệ tinh không:))
Tịnh Tâm
Tịnh Tâm Cấp 5
Octagram - MDTKXin link avatar
Octagram - MDTK 600
Octagram - MDTK Cấp 5
Tịnh Tâm ko có
Hyouka Takumi
Hyouka Takumi Cấp 5
Yêu anh na9 rồi à haha
Ma Đế Thiên Hàn
xin name truyện chữ i emo
Nguyễn Quốc Bảo
Ma Đế Thiên HànName truyện chữ: Ta có thể phục chế thiên phú
MMO
MMO Cấp 4
hf như trc tui đọc sau main abc với e nahcj linh này hay e nào đó 1 năm hay 100 năm gì đó để thụ cái thai ak ko bt phải koemo (lâu r ko nhớ rõ)